Om oss

Vår historie

Tilbakeblikk på årene 1939-2013 Det er nå 78 år siden menigheten Betania Bjerke ble en ordnet pinsemenighet. Det hadde i lang tid forut vært drevet en fri forsamling på stedet.

Allerede i 1914 started noen venner med husmøter. De var døpt i den Hellige Ånd og ønsket å føre Guds verk frem under Åndens ledelse. Det var Ole Molstad som var grunnleggeren, og som stod i spissen for virksomheten. Den første tiden lå mann mest på menighetslinja til Nordqele. Tiden gikk og mange ble døpt og tillagt venneflokken. Noen ble døpt i Leirelva, noen i Lillestrøm, men de fleste reiste til T.B. Barratt i Oslo og ble døpt der.

I 1930 kom Hans Pedersen for å virke i bygda. Det var da det ble bestemt å ordne pinsemenighet med eget eldsteråd. Et møte ble holdt hus Hans Ruud på Rustad i Maura, hvor det ble valgt 4 eldstebrødre, Ole Molstad, Martin Slemdal, Hans Ruud og Jakob Bråten. Ole Molstad var menighetens grunnlegger, og første forstander. Ved den offisielle grunnleggelsen av pinsemenigheten leste forstanderen fra 2.Tim.2,19 Men Guds faste grunnvoll står, og har dette segl: Herren kjenne sine!-og, Hver den som nevner Herrens navn, skal avstå fra urettferdighet. Molstad stod i lang tid som forstander, han var også drivkraften da det første lokalet ble bygd i 1935. Før dette var det husmøter på Molstad, Rudstad, Kringlerenga, og Bråten på Bjørke.

Forstander Molstad ble etterfulgt av Fridtjof Valton, Gudbrand Skjennum og Martin Slemdal. Slemdal tok over som forstander 1943, og frem til 1955. Og det må nevnes at han var med i eldsterådet fra starten til han døde i 1979, altså i 49 år. Han var ikke den store taler på prekestolen, men menighetens dyktigste sjelesørger. Han hadde en spesiell tjeneste blant syke og sørgende mennesker, langt utover menighetens rekker. Slemdal var drivkraften da det andre lokalet ble bygget i 1950, mens det var Kåre Wiik som utførte byggearbeide sammen med flere venner fra menigheten. På denne tiden var det en spesiell barn og ungdomsvekkelse i Betania, hvor Holger Fjelstad var søndagsskolelærer, Margrethe og Martin Skjennum var ungdomsledere. Det ble også startet en barnemusikk som ble til stor velsignelse for menigheten. Mange av de som ble frelst i denne tiden er fortsatt aktivt med i Guds rikes arbeide flere steder i landet.

Etter Slemdal var det Judith og Kåre Wiik sin tur til å ta over som forstander par. Han hadde tidligere reist som evangelist, og hadde vært forstander i Tromsø under krigen. De fikk en fin tid som forstanderpar i Betania gjennom 14 år, frem til 1969. Disse var ikke bare forstandere, men også meget aktive i misjonens tjeneste. Kåre var også en periode i Kenya og bygget bolig for en av våre misjonærer. Han har også en kirke i Kenya som er bygget for hans regning. Fra 1968 og fremover fikk vi en fin tid i Nannestad, med ungdomsvekkelse både i Betania og Evangeliehuset. Det ble i et møte døpt 21 ungdommer. Det ble startet felles ungdomsmusikk, som etter vært ble kjent over store deler av Sør-Norge. Martin Skjenum var også leder for denne musikken inntil Arnold Ruud tok over. Det bør også nevnes at Lars Eik vikarierte en kort periode under Wiiks tid i Betania. Da Kåre Wiik i 1969 ba om avløsning, var det Edith og Asbjørn Fjeldbergs tur til å ta et tak. 

De fikk 11 år som forstanderpar frem til 1980. I denne perioden var det mye aktiviteter med mange dyktige medarbeidere,Steinar Skjennum og Svein Baraas m.f. kan nevnes. Vi hadde også mye sterke innslag fra rehabelitetssenteret, Ten Senter på Grindaker. Betania tok også initiativet til å innkalle alle trossamfunn i Nannestad i 1977, for å starte fellesmøter, disse har fungert til d-d. I denne perioden ble det også bygging. Vi fikk et tilbygg som gjorde lokalet større, vi fikk kjøkken og peisestue i kjelleren. Også her gjorde Kåre Wikk byggearbeide, mens ungdommene lagde peisestua. jdfjjjedo

Fra begynnelsen på 80 tallet er jo historien kjent for de fleste av oss både med oppturer og nedturer.Vi har hatt følgende ledere-Steinar skjennum,Lewi Eik,i flere perioder,han er også leder idag.Øyvind Skjennum,Harald Christiansen,Steinar Johansen,Asbjørn Fjeldberg,Kjell Hagen,Lars Åsen og Odd Hansen.Av aktiviteter de senere årene kan nevnes-FORMIDDAGSTREFF,i over 20 år ledet av Randi Fevik,sammen med mange flinke medarbeidere.De hadde 20 års jubileum sommeren 06.Dette har hvert fine samvær,både sosiale og åndelige.SØNDAGSSKOLE-I mange år,helt fra menighetens begynnelse og til langt ut på 80 tallet var det søndagsskole på betania,også mange år på Nannestad meieri,med mange dyktige lærere-Holger Fjeldstad,Ingeborg Slemdal,Martin Skjennum,Kåre Sigvartsen,Ole Bråten,Ole Fevik,Grete Lyshaug,m.f.Etter at det ble slutt med søndagsskole,er det drevet juniorsamlinger på onsdagene ved Arnold Ruud og Eva Stensrud.m.f. MISJON-misjonen har hvert sterkt prioritert i mange år i Betania.Vi har støttet Karl Eriksen i Kongo.Var også utsendermenighet for Kiss Andresen i Kongo,og senere Nora Tjærvaag i Kenya i mange år.I 1976 fikk vi gleden av og sende ut misjonær fra egen menighet-Øyvår Skjennum til Peru.Disse misjonærene har hvert til stor velsignelse for menigheten,og gjort en kjempejobb på misjonsmarken alle sammen.Og da må vi også nevne søstermisjonen,som i lang tid ble ledet av Judith Wiik.De samlet og lagde klær som de sendte,først til Kongo til Kiss og senere til Kenya til Nora.Av misjonskasserere kan nevnes Ole Vang,Ragnhild Birkelund,Wenche Ruud og Grete Lyshaug Smitsrød.

Det har i alle år vært kjempefin menighetsmusikk i Betania, den var i mange år ledet av Martin Skjennum, Randi Fevik, til Åse og Odd Fredriksen tok over, og er musikkledere idag. En periode hadde vi husmøter, ledet av Rosita og Erik Skjennum. Disse var meget bra besøkt, og det var flere som søkte Gud til frelse i disse møtene. Vi hadde også to perioder med kafemøter på fredagskveldene, ledet av Jonny Johansen, senere Mona Johansen. Disse samlet mye folk, og mange fikk møte Gud. Vi har hatt mange vaktmestere her på huset, de senere åra har det vært Jarle Fredriksen, og nå sammen med sin kone Norma. Dem gjør en fin jobb som vi setter pris på.

Vi håper på EN NY TID OVER BETANIA, med vekkelse og framgang. Det har alltid gått i bølger, og nå venter vi på en ny bølge. Det har vært mange dyktige eldstebrødre, menighetstjenere, kasserere og ikke minst festkomiter som har gjort en kjempejobb, men som ikke kan nevnes med navn, på grunn av plassen, men de er ikke glemt i himmelen.

Vi hilser dere alle med Salme 121- En sang ved festreisene. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene, hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Han skal ikke la din fot vakle, din vokter skal ikke slumre. Se, Han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter. Herren er din vokter, Herren er din skygge ved din høyre hånd. Solen skal ikke stikke deg om dagen, heller ikke månen om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt, Han skal bevare din sjel. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid.

Skrevet av
Levi Eik og Asbjørn Fjeldberg