Om oss

Vår historie

Betania Nannestad ble en ordnet pinsemenighet i 1939. Det hadde lang tid i forveien blitt drevet en fri forsamling på stedet.

1914-1935

Allerede i 1914 started noen venner med husmøter. De var døpt i den Hellige Ånd og ønsket å føre Guds verk frem under Åndens ledelse. Det var Ole Molstad som var grunnleggeren, og som stod i spissen for virksomheten. Den første tiden lignet det mest på menighetslinja til Erik A. Nordqelle. Tiden gikk og mange ble døpt og tillagt venneflokken. Noen ble døpt i Leirelva, noen i Lillestrøm, men de fleste reiste til T.B. Barratt i Oslo og ble døpt der.

I 1930 kom Hans Pedersen for å virke i bygda. Det var da det ble bestemt å ordne pinsemenighet med eget eldsteråd. Et møte ble holdt hos Hans Ruud på Rustad i Maura, hvor det ble valgt 4 eldstebrødre, Ole Molstad, Martin Slemdal, Hans Ruud og Jakob Bråten. Ole Molstad var menighetens grunnlegger, og første forstander. Ved den offisielle grunnleggelsen av pinsemenigheten leste forstanderen fra 2.Tim.2,19:  «Men Guds faste grunnvoll står, og har dette segl: Herren kjenne sine!-og, Hver den som nevner Herrens navn, skal avstå fra urettferdighet». Molstad stod i lang tid som forstander, han var også drivkraften da det første lokalet ble bygd i 1935. Før dette var det husmøter på Molstad, Rudstad, Kringlerenga, og Bråten på Bjørke.

1936-1969 

Forstander Molstad ble etterfulgt av Fridtjof Valton, Gudbrand Skjennum og Martin Slemdal. Slemdal som tok over som forstander 1943, og frem til 1955. Han var med i eldsterådet fra starten til han døde i 1979, altså i 49 år. Han var ikke den store taler på prekestolen, men menighetens dyktigste sjelesørger. Han hadde en spesiell tjeneste blant syke og sørgende mennesker, langt utover menighetens rekker. Slemdal var drivkraften da det andre lokalet ble bygget i 1950, mens det var Kåre Wiik som utførte byggearbeidene sammen med flere venner fra menigheten. På denne tiden var det en spesiell barne- og ungdomsvekkelse i Betania, hvor Holger Fjelstad var søndagsskolelærer og Margrethe og Martin Skjennum var ungdomsledere. Det ble også startet en barnemusikk som ble til stor velsignelse for menigheten. Mange av de som ble frelst i denne tiden er fortsatt aktivt med i Guds rikes arbeider flere steder i landet.

I 1955 tok Judith og Kåre Wiik over som forstanderpar. Kåre Wiik hadde tidligere reist som evangelist, og hadde vært forstander i Tromsø under krigen. De fikk en fin tid som forstanderpar i Betania gjennom 14 år, frem til 1969. Disse var ikke bare forstandere, men også meget aktive i misjonens tjeneste. Kåre var også en periode i Kenya og bygget bolig for en av våre misjonærer. Han har også en kirke i Kenya som er bygget ut fra hans tjeneste.

Fra 1968 og fremover fikk vi en fin tid i Nannestad, med ungdomsvekkelse både i Betania og Evangeliehuset. Det ble i et møte døpt 21 ungdommer. Det ble startet felles ungdomsmusikk, som etter hvert ble kjent over store deler av Sør-Norge. Martin Skjennum var leder for denne musikken inntil Arnold Ruud tok over. Det bør også nevnes at Lars Eik vikarierte en kort periode under Wiiks tid i Betania. Kåre Wiik sluttet som forstander i 1969. Da var det Edith og Asbjørn Fjeldbergs tur til å ta et tak. 

1969-1980

Edith og Asbjørn Fjeldberg var forstanderpar fra 1969-1980. I denne perioden var det mye aktiviteter med mange dyktige medarbeidere. Blant disse nevnes Steinar Skjennum og Svein Baraas. Det var også mange sterke innslag fra rehabelitetssenteret Ten Senter på Grindaker. Betania tok også initiativet til å innkalle alle trossamfunn i Nannestad i 1977 for å starte fellesmøter, disse har fungert. I perioden ble det også bygging. Vi fikk et tilbygg som gjorde lokalet større, kjøkken og peisestue i kjelleren. Også her gjorde Kåre Wikk mye av byggearbeidene, og ungdommene lagde peisestua.

1980-tallet og fram til idag

Fra begynnelsen av 1980-tallet startet en periode med både oppturer og nedturer. Vi har hatt følgende ledere: Steinar skjennum, Lewi Eik (i flere perioder), Øyvind Skjennum, Harald Christiansen, Steinar Johansen, Asbjørn Fjeldberg, Kjell Hagen, Lars Åsen og Odd Hansen.

I 1986 startet Betania med formiddagstreff. De ble i over 20 år ledet av Randi Fevik sammen med mange flinke medarbeidere. I dag ledes de av Asbjørn Fjeldberg. Dette har vært mange fine samvær, både sosiale og åndelige.

Søndagskole og junior-samlinger

Det har vært drevet søndagsskole i mange år, helt fra menighetens begynnelse. De var mange år på Nannestad meieri, med mange dyktige lærere: Holger Fjeldstad, Ingeborg Slemdal, Martin Skjennum, Kåre Sigvartsen, Ole Bråten, Ole Fevik, Grete Lyshaug. I dag drives søndagsskolen av Kim Hoffensetz. Det blir i tillegg drevet juniorsamlinger på onsdagene. I mange år ble disse ledes av Arnold Ruud og Eva Stensrud. De ledes nå av Kim Hoffensetz.

Misjon

Misjonen har vært sterkt prioritert i mange år på Betania. Vi har støttet Karl Eriksen og Kiss Andresen i Kongo og senere Nora Tjærvaag i Kenya i mange år. I 1976 sendte Betania ut sin egen misjonær til Peru, Øyvår Skjennum. Disse misjonærene har vært til stor velsignelse for menigheten, og gjort en kjempejobb på misjonsmarken. Det må også nevnes søstermisjonen, som i lang tid ble ledet av Judith Wiik. De samlet og lagde klær som de sendte, først til Kongo til Kiss Andresen og senere til Kenya til Nora Tjærvaag. Av misjonskasserere kan nevnes Ole Vang, Ragnhild Birkelund, Wenche Ruud og Grete Lyshaug Smitsrød.

Musikkens plass på Betania

Det har i alle år vært kjempefin menighetsmusikk i Betania. Den var i mange år ledet av Martin Skjennum og Randi Fevik til Åse og Odd Fredriksen tok over. I dag har Betania et moderne lovsangsteam som ledes av Helen Is Skjennum.

Husmøter og kafémøter

En periode hadde vi husmøter, ledet av Rosita og Erik Skjennum. Disse var meget bra besøkt, og det var flere som søkte Gud til frelse i disse møtene. Vi hadde også to perioder med kafémøter på fredagskveldene ledet av Jonny Johansen, senere Mona Johansen. Disse samlet mye folk, og mange fikk møte Gud.

Det har vært mange vaktmestere her på huset som har bistått med vedlikehold av bygget, blant annet Jarle Fredriksen. Etter dette har det vært Arnold Ruud og Lewi Eik som har hatt ansvar for vaktmesteroppgavene.

En ny tid

Det håpes på en ny tid over Betania, med vekkelse og framgang. Det har alltid gått i bølger, og nå venter vi på en ny bølge. Det har vært mange dyktige eldstebrødre, menighetstjenere, kasserere og ikke minst festkomiter som har gjort en kjempejobb, men som ikke kan nevnes med navn, på grunn av plassen, men de er ikke glemt i himmelen.

Vi hilser dere alle med Salme 121: «En sang ved festreisene. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene, hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Han skal ikke la din fot vakle, din vokter skal ikke slumre. Se, Han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter. Herren er din vokter, Herren er din skygge ved din høyre hånd. Solen skal ikke stikke deg om dagen, heller ikke månen om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt, Han skal bevare din sjel. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid.»

Skrevet av
Levi Eik og Asbjørn Fjeldberg