Velkommen til

PINSEKIRKEN Betania nannestad

Uansett om du har vært kristen hele livet, eller om du aldri har vært på en gudstjeneste før, er du hjertelig velkommen i Betania Nannestad!

Et inkluderende fellesskap med Jesus i sentrum

Hver søndag er det gudstjeneste med lovsang, bønn og forkynnelse av Guds ord. I samlingene våre på torsdager legger vi hovedvekten på Bibel og bønn. Det er søndagskole for barna hver søndag samtidig med gudstjenesten.

GOD SOMMER!

Hvem er vi?

Vi er en karismatisk kirke tilknyttet Pinsebevegelsen i Norge.

Vi ønskerå være en kirke der familier, single, unge og eldre trives i hverandres fellesskap. En del av vår visjon er å være en ressurs i lokalsamfunnet. Alle som vil komme på våre gudstjenester og arrangementer er hjertelig velkommen.

Møteplasser

Gudstjeneste

Hovedmøte i menigheten med sang, musikk, preken og bønn. Eget opplegg for barna på disse møtene.

Bibel & Bønn

Hver torsdag samles vi i peisestua med sang, bibel og bønn.

Junior

For barn på barneskolen. Dette er en hobbyklubb med spill, moro og en kort bibel andakt.

Formiddagstreff

Formiddagstreff er et møtepunkt for godt voksene, og eldre. Vi bringer tid sammen med sang og musikk og en kort andakt. Kaffe og kaker.

Søndagsskole

Hver søndag har vi søndagsskole på Betania Bjerke, hvor barna har egen tilpasset undervisning, mens de voksne hører på talen.