KOMMENDE HENDELSER

UKE 6

6. – 16.Februar

TIRSDAG KL. 19:00

BØNNESAMLING FOR KVINNER

 

ONSDAG KL. 18:00

UNGDOMSSAMLING

For ungdom fra og med 6. klasse

TORSDAG KL. 19:30

BØNN OG BIBEL

Samling i peisestua med sang, bibel og bønn.

søndag KL. 17:00

GUDSTJENESTE

Claudio Navarro taler

UKE 7

13. – 19.Februar

ONSDAG KL. 17:30

JUNIOR-KLUBBEN

For barn på barneskolen. Spill, moro og en kort andakt.

TORSDAG KL. 19:30

BØNN OG BIBEL

Samling i peisestua med sang, bibel og bønn.

LØRDAG KL. 11:00

FORMIDDAGSTREFF

m/Anne-Lise og Arild Madsø

søndag KL. 17:00

GUDSTJENESTE

Flere deltar
Nattverd

UKE 8

20. – 26.Februar

TIRSDAG KL. 19:00

BØNNESAMLING FOR KVINNER

 

ONSDAG KL. 18:00

UNGDOMSSAMLING

For ungdom fra og med 6. klasse

TORSDAG KL. 19:30

BØNN OG BIBEL

Samling i peisestua med sang, bibel og bønn.

søndag KL. 11:00

FAMILIEGUDSTJENESTE

M/Kim Hoffensetz
Med enkel servering