KOMMENDE HENDELSER

UKE 40

3. -9 . Oktober

ONSDAG KL. 17:30

JUNIOR-KLUBBEN

For barn på barneskolen. Spill, moro og en kort andakt.

TORSDAG KL. 19:30

BØNN OG BIBEL

Samling i peisestua med sang, bibel og bønn.

søndag KL. 17:00

GUDSTJENESTE

Roy Lerberg taler


UKE 41

10. – 16. Oktober

ONSDAG KL. 17:30

UNGDOMSSAMLING

For ungdom fra og med 6. klasse

TORSDAG KL. 19:30

BØNN OG BIBEL

Samling i peisestua med sang, bibel og bønn.

Lørdag KL. 11:00

FORMIDDAGSTREFF

Med Winnie Gudlbrandsen og Leif Wiik

søndag KL. 16:00

BIBELSEMINAR

m/Frode Aaustigard
Emne: Guds menighet og meg for en tid som dette

Seminaret er todelt med enkel bevertning i pausen


UKE 42

17. -23 . Oktober

ONSDAG KL. 17:30

JUNIOR-KLUBBEN

For barn på barneskolen. Spill, moro og en kort andakt.

TORSDAG KL. 19:30

BØNN OG BIBEL

Samling i peisestua med sang, bibel og bønn.

søndag KL. 17:00

GUDSTJENESTE

Vidar Börjesson taler

Nattverd


UKE 43

24. – 30. Oktober

ONSDAG KL. 17:30

UNGDOMSSAMLING

For ungdom fra og med 6. klasse

TORSDAG KL. 19:30

BØNN OG BIBEL

Samling i peisestua med sang, bibel og bønn.

søndag KL. 11:00

TAKKEFEST