KOMMENDE HENDELSER

UKE 17

28. APRIL – 1. MAI

TORSDAG KL. 19:30

BØNN OG BIBEL

Samling i peisestua med sang, bibel og bønn.

SØNDAG KL. 17:00

GUDSTJENESTE

Vi deler Guds Ord sammen

UKE 18

4. – 8. MAI

ONSDAG KL. 17:30

JUNIOR

For barn på barneskolen.Spill, moro og en kort bibel andakt.

TORSDAG KL. 19:30

BØNN OG BIBEL

Samling i peisestua med sang, bibel og bønn.

SØNDAG KL. 17:00

GUDSTJENESTE

Frode Austigart taler


UKE 19

12. – 15. MAI

TORSDAG KL. 19:30

BØNN OG BIBEL

Samling i peisestua med sang, bibel og bønn.

SØNDAG KL. 17:00

GUDSTJENESTE

Besøk fra Evangeliesenteret
John Lehre m/flere

UKE 20

19. – 21. MAI

TORSDAG KL. 19:30

BØNN OG BIBEL

Samling i peisestua med sang, bibel og bønn.

LØRDAG KL. 11:00

FORMIDDAGSTREFF

Hans Westlie og Fellesmusikken fra Eidsvoll

SØNDAG KL. 17:00

GUDSTJENESTE

– Kjell Eriksen taler
– Nattverd

UKE 21

26. – 29. MAI

TORSDAG KL. 19:30

BØNN OG BIBEL

KRISTI HIMMELFARTSDAG

SØNDAG KL. 17:00

FAMILIE-
GUDSTJENESTE