KOMMENDE HENDELSER

UKE 33

15-21. AUGUST

TORSDAG KL. 19:30

BØNN OG BIBEL

Samling i peisestua med sang, bibel og bønn.

SØNDAG KL. 17:00

GUDSTJENESTE

Kjell Våga taler

UKE 34

22-28. AUGUST

Onsdag KL. 17:30

JUNIOR

For barn på barneskolen. Spill, moro og en kort bibelandakt.

TORSDAG KL. 19:30

BØNN OG BIBEL

Samling i peisestua med sang, bibel og bønn.

LØRDAG KL. 11:00

FORMIDDAGSTREFF

Andakt og sang Grethe og Kåre Smidsrød

SØNDAG KL. 17:00

FAMILIEGUDSTJENESTE