KOMMENDE HENDELSER

UKE 23

5-11. Juni

ONSDAG KL. 17:30

JUNIOR-KLUBBEN

For barn på barneskolen. Spill, moro og en kort andakt.

Lørdag Kl. 11:00

FORMIDDAGSTREFF

m/Fellesmusikken og Hans Westli

søndag KL. 17:00

GUDSTJENESTE

Kjell Våga taler
Nattverd

UKE 24

12.-18. Juni

TIRSDAG KL. 18:00

UNGDOMSSAMLING

For ungdom fra og med 6. klasse

TORSDAG KL. 19:30

BØNNESAMLING

Undervisning v/Glenn Thomas

søndag KL. 17:00

GUDSTJENESTE

Frode Austigard taler

UKE 25

19-25. Juni

TORSDAG KL. 19:30

BØNN OG BIBEL

Samling i peisestua med sang, Bibel og bønn

 

Søndag KL. 16:00

SOMMERAVSLUTNING

Ta med grillmat (Værforbehold)