KOMMENDE HENDELSER

UKE 12

20. – 26. Mars

TIRSDAG KL. 19:00

BØNNESAMLING FOR KVINNER

 

ONSDAG KL. 18:00

UNGDOMSSAMLING

For ungdom fra og med 6. klasse

TORSDAG KL. 19:30

BØNN OG BIBEL

Samling i peisestua med sang, bibel og bønn.

søndag KL. 11:00

FAMILIEGUDSTJENESTE

M/Kim Hoffensetz
Med enkel servering

UKE 13

27. Mars –

ONSDAG KL. 17:30

JUNIOR-KLUBBEN

For barn på barneskolen. Spill, moro og en kort andakt.

TORSDAG KL. 19:30

BØNN OG BIBEL

Samling i peisestua med sang, bibel og bønn.