KOMMENDE HENDELSER

UKE 39

25. September – 1. Oktober

TORSDAG KL. 19:30

BØNNESAMLING

Undervisning v/Glenn Thomas

SØNDAG KL. 17:00

GUDSTJENESTE

Claudio Navarro taler

Nattverd

UKE 40

2.-8.Oktober

TIRSDAG KL. 18:00

UNGDOMSSAMLING

For ungdom fra og med 6. klasse

TORSDAG KL. 19:30

BIBELUNDERVISNING

v/ Vidar Børjesson

Emne: Nådegaver og naturlige gaver

 

søndag KL. 17:00

GUDSTJENESTE

Nils Petter Lien taler

UKE 41

9-15. Oktober

ONSDAG KL. 17:30

JUNIOR-KLUBBEN

For barn på barneskolen. Spill, moro og en kort andakt.

TORSDAG Kl. 19:20

BIBEL OG BØNN

 

LØRDAG KL. 11:00

FORMIDDAGTREFF

m/Winnie Gulbransen og Leif Wiik

UKE 42

16.-22.Oktober

TIRSDAG KL. 18:00

UNGDOMSSAMLING

For ungdom fra og med 6. klasse

TORSDAG KL. 19:30

BIBEL OG BØNN

 

søndag KL. 17:00

GUDSTJENESTE

Besøk fra Europa i Fokus

UKE 43

23-29. Oktober

ONSDAG KL. 17:30

JUNIOR-KLUBBEN

For barn på barneskolen. Spill, moro og en kort andakt.

TORSDAG Kl. 19:20

BIBELUNDERVISNING

v/Vidar Børjesson

 

søndag KL. 11:00

FAMILIEGUDSTJENESTE