KOMMENDE HENDELSER

UKE 9

26. Februar-3. Mars

Onsdag KL. 18:00

UNGDOMSSAMLING

For ungdom fra og med 6. klasse

TORSDAG KL. 19:30

MENIGHETENS ÅRSMØTE

For medlemmer

SØNDAG KL. 17:00

GUDSTJENESTE

Jan Arild Israelsen taler

UKE 10

4.-10. Mars

Onsdag KL. 17:30

JUNIOR-KLUBBEN

For barn på barneskolen. Spill, moro og en kort andakt.

TORSDAG KL. 19:30

BIBEL & BØNN

SØNDAG KL. 17:00

GUDSTJENESTE

Claudio Navarro taler

UKE 11

11-17. Mars

Tirsdag KL. 19:30

BØNNESAMLING FOR KVINNER

Onsdag KL. 18:00

UNGDOMSSAMLING

For ungdom fra og med 6. klasse

TORSDAG KL. 19:30

BIBEL & BØNN

SØNDAG KL. 17:00

GUDSTJENESTE

Frode Austigard taler

UKE 12

18.-24. Mars

Onsdag KL. 17:30

JUNIOR-KLUBBEN

For barn på barneskolen. Spill, moro og en kort andakt.

TORSDAG KL. 19:30

BIBEL & BØNN

SØNDAG KL. 11:00

FAMILIEGUDSTJENESTE

UKE 13

25-31. April

GOD PÅSKE!

UKE 14

1.-7. April

Mandag KL. 17:00

GUDSTJENESTE

2. Påskedag